Zorgaanbod

In onze moderne huisartsenpraktijk zijn twee huisartsen werkzaam, vier praktijkondersteuners van de huisartsen, waarvan 2 POH's somatiek en 2 POH's GGZ en vier doktersassistentes.

Huisartsen
Wij bieden U deskundige, vertrouwde hulp bij lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Ook houden wij preventie van ziekte scherp in de gaten. Doordat de huisarts U en uw evt. gezin en sociale omstandigheden kent, is een persoonlijke benadering mogelijk. Tevens beheert de huisartsenpraktijk uw volledige medische voorgeschiedenis en informatie van andere zorginstellingen, zodat uw actuele klacht en informatie in samenhang met dit verleden beoordeeld kan worden.

 

Persoonlijke zorg op maat, waarbij U als patiënt centraal staat. Dit is ook de reden dat we U een breed pakket aan zorg en aanvullend onderzoek - op medische indicatie - in onze eigen praktijk willen en kunnen bieden. Hieronder treft u een opsomming van enkele onderzoeken / behandelingen die hier worden uitgevoerd. Wij streven naar een beoordeling op korte termijn, hetgeen natuurlijk ook afhankelijk is van de klacht.

In de meeste situaties wordt U door ons onderzocht, behandeld, begeleid en/of geadviseerd. Wellicht in één consult, maar soms zijn meerdere consulten nodig om u optimaal te kunnen helpen. Het is prettig dat U bij dezelfde arts afspreekt, als het om een vervolg van dezelfde klacht gaat.
Soms is verwijzing naar een specialist of andere instantie in de gezondheidszorg nodig, waar we goede contacten mee onderhouden.

Praktijkondersteuner van de huisarts (POH-somatiek)
Personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, longaandoening, hart/vaat ziekten worden periodiek begeleid door de POH. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd om deze belangrijke controles zeer deskundig en zelfstandig te doen,  met supervisie van de huisarts.
Haar aandachtsgebied is tevens de preventie van ziekte, risico-inventarisaties en ouderenzorg. Huisbezoeken worden verricht en ook bij ontregeling van bovengenoemde aandoeningen wijzigt zij het medisch beleid, in overleg met de huisarts.

POH-GGZ
De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheiszorg) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, continuïteit van zorg en preventie.

De praktijkondersteuner GGZ heeft een aanvullende opleiding gevolgd.

Doktersassistente
Als eerste (telefonische) aanspreekpunt inventariseert zij uw vragen of problemen, maakt eventueel uw afspraak, adviseert u, etc. etc.
Alle aanvullende onderzoeken -behalve echo’s- worden door haar verricht.

Hieronder treft U een lijst van alle aanvullende onderzoeken die op medische indicatie verricht worden.

Reizigersadvisering
Vakantie geboekt naar een tropisch oord? Assistente Klaartje Kuijper- van Gemert adviseert u over de mogelijke gezondheidsrisico’s en dient wanneer nodig vaccinaties toe voor de meest voorkomende (tropische) ziektes. Bekijk de pagina met Reizigersinformatie.

Chirurgische ingrepen
Moedervlekken of andere huidaandoeningen kunnen tijdens het spreekuur worden getoond. Als de dokter het nodig vindt, worden ze dagelijks met een chirurgische ingreep verwijderd. Dit gebeurt op afspraak.

Allergietest
De assistentes doen op afspraak een zogeheten priktest waarbij wordt gekeken of iemand allergisch is voor zaken als stof- en huismijt, huisdieren of pollen (hooikoorts).

Wrattenbehandeling
Iedere eerste en derde donderdagmiddag van de maand wordt tussen 15.15 uur en 16.15 uur het wrattenspreekuur gehouden. Met vloeibare stikstof verwijdert een van de assistentes (steel)wratten. Het wrattenspreekuur kan zonder afspraak bezocht worden.

Indien dit voor u echt onmogelijk is, kan in overleg een afspraak bij de assistente worden gemaakt.

ECG-onderzoek
Op indicatie wordt er een hartfilmpje gemaakt door de assistente. Deze wordt dan door de huisarts beoordeeld.

Echografie
Onze praktijk beschikt over een echoapparaat waamee onder andere een echo van de buik (bijv. galstenen/zwangerschap) kan worden gemaakt.

Spirometrie
Longfunctieonderzoek uitgevoerd door de praktijkondersteuner en de assistentes.

Cervixuitstrijkjes
Cervixuitstrijkjes ter preventie van baarmoederhalskanker worden gedaan door een van de assistentes.

Urine onderzoek

Aan de hand van urine-onderzoek is het mogelijk om te screenen of u bijvoorbeeld een blaasonsteking heeft. Het beste is om uw ochtendurine voor tien uur af te geven in een schoon potje met hierop uw gegevens (vanuit hygienisch oogpunt graag plastic zakje om het urinepotje). 

Bloedafname

Tussen 09.30 uur en 10.00 uur kunt u op alle werkdagen op indicatie van uw huisarts (of specialist) bloed laten afnemen door de assistente. Dit is een inloopspreekuur u hoeft dus geen afspraak te maken. 

Defibrillator
In het geval van acute hartstilstand beschikt de praktijk over een AED.

Diëtist
Op donderdagmiddag om de week is er in de praktijk een diëtist werkzaam. U kunt met haar zelf een afspraak maken. Wilma Hooft, telefoonnummer: 026-3390379.


Het overige zorgaanbod in vogelvlucht:

  • Hechtingen verwijderen
  • Oren uitspuiten
  • Wondcontrole
  • Audiometrie (gehoortest)
  • Bloeddrukmeting
  • Doppleronderzoek (vaatonderzoek)
  • Therapeutische injecties (gewrichten)
  • Zwangerschapstest
  • Holteronderzoek (hartritme registratie)