Marieke Koopmans

Marieke over zichzelf: "Sinds september 2010 ben ik op dinsdag en woensdag ochtend werkzaam in de praktijk als POH-GGZ, oftewel praktijkondersteunend hulpverlener geestelijke gezondheidszorg.

Als POH -GGZ ondersteun ik de huisarts in de praktijk bij de begeleiding/ behandeling van patiënten met psychische en psychosociale klachten, vaak in combinatie met een somatische aandoening. Denk bijvoorbeeld aan: depressieve klachten, spanningen, rouwverwerking, sociale relaties, verslaving, opvoedingsproblematiek, eenzaamheid etc. Middels gesprekken breng ik de situatie in kaart en maken we een hulpverleningsplan. Dit kan betekenen dat we samen aan de slag gaan, echter, als blijkt dat dit niet voldoende is wordt eventueel gezocht naar andere passende hulpverlening."

Specialisaties
"Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en specialiseer me nu in de poh- ggz. Hiervoor heb ik onder andere gewerkt in een instelling voor psychiatrie en verslavingszorg.  Ik vind het belangrijk dat patiënten weten dat ze er niet alleen voorstaan. Persoonlijke aandacht en transparantie vind ik erg belangrijk binnen mijn werk. Het bieden van ondersteuning en het (samen met de patiënt) zoeken naar bruikbare handvatten vind ik een mooie uitdaging, zeker als blijkt dat dit zorgt voor een prettiger leef- en gevoelsklimaat."