Jannette van Ommeren

Vanaf juli 2013 werk ik als praktijkondersteuner voor de GGZ iedere donderdag in deze praktijk en stel me dan ook graag aan u voor. Sinds mijn sociaal-agogische opleiding heb ik altijd in de psychiatrie gewerkt, eerst bij kinderen en jeugd, later bij volwassenen. Ik vind het erg leuk om de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan nu hier in te kunnen zetten. Behalve in Ochten werk ik ook nog 2 dagen voor een huisartsenpraktijk in Ommeren.

Wat ik vooral belangrijk vind ik mijn werk is laagdrempeligheid en een prettige sfeer, waarin vrijuit gesproken kan worden. Ik merk dat het soms nog moeilijk is om over psychische problemen te komen praten en dat is jammer. De problemen waar ik als POH GGZ mee te maken krijg zijn heel divers, maar waar het ook om gaat, ik ben pas tevreden als u het gevoel hebt er niet meer helemaal alleen voor te staan.

Relatie- en gezinstherapie heeft mijn bijzondere interesse. In 2012 heb ik deze opleiding (systeemtherapie) afgerond en ik vind het een waardevolle toevoeging. Wij leven niet geisoleerd. Anderen hebben invloed op ons en hoe we ons voelen en wij beinvloeden anderen door wie we zijn en hoe we ons gedragen. Ik vind het daarom belangrijk om in het verhaal ook oog te hebben voor de mensen die er voor u toe doen. Zit u met een probleem waar u zelf niet meer uit komt, aarzel niet en vraag aan uw huisarts of het misschien kan helpen eens te komen praten.