J. van Merkestein – van der Burg

Functie: Huisarts

De dokter in eigen woorden: “Huisarts zijn is voor mij meer dan een diagnose stellen en een behandeling voorschrijven. Als huisarts wil ik iedereen optimaal en zorgvuldig kunnen behandelen en ook rekening houden met achtergronden en leefomstandigheden. Daarom ben ik blij dat ik samen met mijn man alweer sinds 2002 in onze huisartsenpraktijk werk. Voorheen werkte ik als vervanger in diverse plaatsen, waardoor je niet echt een persoonlijke band kunt opbouwen met je patiënten. Dat kan nu wel en maakt het werk als huisarts voor mij extra boeiend. Tevens vind ik een goede uitleg heel belangrijk voor de patiënt.”

Interessegebieden: “Specifieke belangstelling heb ik op het gebied van interne geneeskunde, gynaecologische problematiek en kinderen. Ik werk een deel van de week omdat mijn man en ik drie kinderen hebben; zonder meer mijn rijkste bezit!”

Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten

Extra belangstelling heb ik voor de preventie en behandeling van hart en vaatziekten. Mei 2014 heb ik mijn 2 jarige opleiding tot kaderarts hartvaatziekten succesvol afgerond, een post-academische opleiding vanuit Universiteit Maastricht. De opgedane extra kennis benut ik in preventie van hart en vaatziekten, alle behandelingen, uw ECG(ElctroCardioGram) interpreteren en de contacten met de cardiologen en andere vaatspecialisten binnen de regio.
Hoe meer we samen werken aan preventie en gezonde leefstijl en vroegdiagnostiek, hoe beperkter een aantal aandoeningen zich kunnen manifesteren, hetgeen een forse gezondheidswinst kan opleveren voor u, maar ook op bevolkingsniveau.
Overigens ook op beleidsniveau is er veel gezondheidswinst te behalen op hartvaatgebied. Ik ben consulent hartvaatziekten voor de zorggroep 'chronische zorg Gelders Rivierenland' en neem o.a. deel aan de commissie inhoud cardiovasulair risicomanagement met specialisten van ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Dokter van Merkestein – van der Burg heeft spreekuur op: maandag en vrijdag en ook dinsdagmiddag vanaf circa 13.30 uur.