Klachtenregeling

Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij misverstanden kunnen ontstaan en ook fouten kunnen worden gemaakt. Wij waarderen uw op- en aanmerkingen, zowel positief als negatief, om daarmee kwaliteitsverbetering te bereiken. Als u een klacht heeft, vragen wij u dit in eerste instantie met de desbetreffende persoon te bespreken. Zo kunnen wij samen wrevels en misverstanden het beste voorkomen. Ook fouten kunnen het beste op een open manier met de directe betrokkene worden besproken.

Desgewenst kunt u gebruik maken van ons digitale klachtenformulier.

Klachtenformulier voor de patiënt

Uw gegevens (degene die de klacht indient)
Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)
Aard van de klacht
De klacht gaat over: