Consult / visite

Consult

Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd, in dit consult is er ruimte voor één vraag of twee korte vragen, wilt u hier rekening mee houden?

Heeft u meerdere klachten of vragen, geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in de agenda.

Visite

Gaarne voor 10 uur voor een visite die dag. Spoedvisites worden natuurlijk ook bij latere aanvragen gedaan.

Indien u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis en er is een huisbezoek nodig, laat u dat dan weten aan de assistente. Soms komen inhoudelijke gegevens niet direct bij ons aan en weten we niet of een huisbezoek nodig of gewenst is. Natuurlijk willen we dat u bij medische problemen of vragen contact opneemt! Een huisbezoek na ziekenhuisopname is niet altijd een standaard procedure.